Skype: dongchaultd1 Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu

Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu

Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu

Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu

Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu

Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu
Phin lọc 3M 6001 - Đông Châu
Phin lọc 3M 6001

Phin lọc 3M 6001

Mã sản phẩm: 6001
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 0
Thông tin chi tiết

Phin lọc 3M 6001 được gắn trực tiếp lên mặt nạ BHLĐ Sêri 6000 của 3M có tác dụng ngăn lại khí ô nhiễm hữu cơ và bụi

Sản Xuất tại Công ty 3M tại Hàn Quốc

Ứng dụng hơi hữu cơ

Màu sắc: màu vàng oliu (mã màu cho biết phin lọc sử dụng tốt trong môi trường nào)

Công dụng: Phin lọc 3M 6001 lọc tốt nhất hơi hữu cơ, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, ammonia, methylamine, formaldehyde hoặc hydrogen fluoride.

- Tổ chức NIOSH chứng nhận - Tương thích dòng sản phẩm mặt nạ phòng độc 3M 6000, 7000 và FF-400.

 

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn